Konsultprofil

 

 

Håkan Nykvist
Födelsedatum 1975-07-06
Anställd på WM-data sedan 2001-01-15

Sammanfattning
Jag har sedan våren 2000 arbetat som systemutvecklare. Jag tycker mycket om mitt arbete och trivs med att arbeta i grupp men också självständigt om det behövs. Mina arbetsuppgifter idag är java utveckling. Kompetens inom C, C++,java och diverse script språk. Jag har jobbat i både windows och unix miljö.

 

Arbetserfarenheter

Fr o m

T o m

 

2002-04-23

 

Systemutvecklare på Palasso

 

Palasso är ett Lön/PA system som är en produkt på WM-Data.

Idag är jag ansvarig för en delsystem som heter Egenrapportering.

Egenrapportering riktar sig till den anställde som skall rapportera utlägg, resor, tidregistrering mm.

Produkten bygger på en J2EE liknande applikations server och  ORM verktyget Butler.

Produkten har applet, java-webstart  och html klienter.

Egenrapportering är en applet klient.

Java utvecklingen sker i Eclipse eller JBuilder och  CVS används som versionshantering system.

Paketering och byggning sker med  hjälp av ant-script.

 

 

2001-10-01

2002-06-30

WM-Data konsult

 

Som konsult så var jag med och skapade SBAB’s bolåneportal. Portalen är en J2EE lösning som använder Weblogic som Applications server.

 

 

2000-02-07

2000-12-31

Systemutvecklare på Ida Systems AB

 

Jobbade på Ida systems i Linköping. Uppdrag:1. Utveckling av klientkomponenter för DAR-systemet på Rikspolisstyrelsen, baserat på Pax Enterprise.(Ida´s plattform)Verktyg: C++, MFC
2.Underhåll och förvaltningsarbete inom Forum-systemet åt Statens Kriminaltekniska Laboratorium.Verktyg: Tcl, C
3. Design och utveckling av klientkomponeneter för Idas produkt Pax Enterpise.Verktyg: C++ Active X
4.Förvaltning av Pax Enterprise klienten och servrar.Verktyg: C++,Active X, HP-UX, Netscape Messenger, HTML, Tcl.
5.Stöd till nyanställd systemutvecklare inom klientutveckling internt på Ida System. Stöd och upplärning av systemutvecklare rörande klientutveckling på Rps(se tidigare uppdrag).Verktyg: C++, Active X, Visual Studio, Visual Sourcesafe.
6.Uppgraderingsarbete av Pax Enterprise för svenska kommunal förbundet. Utredningar om hur kundspecifika klientapplikationer ska migreras till högre versioner av PAX Enterprise. Arbete med migrering innebar förändringar i klienten.verktyg: C++

 

 

Utbildning

Fr o m

T o m

 

1998-01-01

1999-12-31

Data Ingenjör

 

2-årig data utbildning på Göteborgs Tekniska Institut.

 

 

1995-08-20

1996-12-31

Teknisk kompletering 1,5år

 

Solberga gymnasiet i Arvika

 

 

Certifieringar

Fr o m

T o m

 

2003-04-16

 

Sun Certified Programmer

 

Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4

Kurser

Fr o m

T o m

 

2001-08-20

2001-08-23

XML-för systemutvecklare

 

Kursen gav en genomgång av XML (eXtended Markup Language). Jag fick lära mig definierar applikationsspecifika databeskrivningar med XML. Fick skapa DTD, XSL, och använda mig av DOM/SAX i Java.

 

 

2001-06-05

2001-06-08

Metoder för test och granskning

 

Definiera mål, kostnader och fördelar med testning och granskning Tänka ut, genomföra och analysera resultat av programvarutest Metoder för test och granskning av programvara. Skriva testplaner, -fall, -beskrivningar och -rapporter Bestämma den effektivaste teststrategin för projekt av olika storlek och komplexitet Integrera testning i livscyklarna för utveckling och underhåll

 

 

2001-04-18

2001-04-30

Sun's Java grundkurs (webbkurs WJB-250)

 

Kursen går igenom grunderna av Java och det som behövs för att man skall kunna certifiera sig i Java.

 

 

2001-02-27

2001-03-02

UNIX och Linux: verktyg och hjälpmedel

 

Bli expert på att utveckla och använda verktyg och hjälpmedel för UNIX/Linux. Utnyttja standard- och programmerbara textfilter för att manipulera text och data. Skapa kommandofiler för att automatisera rutinuppgifter. Bearbeta strukturerat data med awk. Uppnå avsevärda produktivitetsförbättringar genom att välja en verktygsuppsättning som passar för uppgiften.

 

 

2001-02-13

2001-02-16

Java för C++-programmerare

 

Skriva, kompilera och exekvera Java-program med Java 2. Tillämpa C++-tekniker på Java-program. Utveckla plattformsoberoende grafiska användargränssnitt (GUI). Öka följsamheten hos dina tillämpningar med Java-trådar. Läsa och skriva data med Java-strömmar. Skapa socket-baserade tillämpningar med Javas nätverkspaket. Lösa problem med kompatibiliteten hos webbläsare med Java Plug-In.

 

 

2000-06-05

2000-06-06

Projektarbete och ledning

 

Internkurs på Ida Systems Ab om hur man leder och beräknar på ett projekt.

 

 

2000-03-14

2000-03-17

Avancerad C++ programmering och design

 

Utforma och implementera effektiva objektorienterade lösningar med C++. Öka kvaliteten och återanvändbarheten för C++-kod med designmönster och beprövade idiom. Bygga robusta, effektiva bibliotek med ´´namespaces´´, ´´templates´´ och ´´exceptions´´. Använda C++ standardbibliotek, inklusive Standard Template Library (STL). Utnyttja tredjepartsverktyg, klassbibliotek och applikationsmallar. Undvika C++-programmeringens fällor och fallgropar.